Protección de datos (emails)

Aquest missatge i els adjunts poden contenir informació confidencial, no estant permesa la seva comunicació, reproducció o distribució. Si vostè no és el destinatari final, li preguem ens ho comuniqui i esborri el mateix. De conformitat amb el que disposen la normativa vigent en protecció de dades RGPD i LOPD, l’informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de Brigitte Burchartz. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a brigitte888@gmail.com. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es

This message and the attachments may contain confidential information, their communication, reproduction or distribution is not allowed. If you are not the final recipient, please let us know and delete the same. In accordance with the provisions of the current RGPD and LOPD data protection regulations, we inform you that personal data will be processed under the responsibility of Brigitte Burchartz. You can exercise the rights of access, rectification, portability, deletion, limitation and opposition by sending a message to brigitte888@gmail.com. If you believe that the treatment does not conform to current regulations, you may file a complaint with the control authority at agpd.es

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protección de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de Brigitte Burchartz. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l’enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. Aquesta comunicació comercial s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic brigitte888@gmail.com, indicant a l’assumpte “Baixa comunicacions comercials” o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Santa Magdalena 12, 08950, Esplugues de Llobregat. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

In accordance with the provisions of current regulations on the protection of personal data (Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (GDPR), Spanish Organic Law 15/1999 of December 13, Protection of Personal Data (LOPD), and the Spanish Royal Decree 1720/2007, of development of the LOPD), we inform you that the data contained in this communication is included in a data processing file owned by Brigitte Burchartz. This data will be used exclusively for the sending communications that may be of interest to you. Your data will not be transferred to third parties, except by legal obligation, and will remain on file as long as you do not request cancellation or opposition. This commercial communication is sent under the protection of Law 34/2002, Services of the Information Society and Electronic Commerce. If you wish to stop receiving commercial communications, revoke your consent, or exercise the rights of access, rectification, portability, opposition, limitation, or cancellation, you can request to do so, at any time, by sending an email to the address brigitte888@gmail.com indicating in the subject line “Withdrawal of Commercial Communications”, or communicating it in writing, always providing your personal data, to Plaça Santa Magdalena 12, 08950, Esplugues de Llobregat. If you consider that the processing of personal data does not comply with current regulations, you can file a claim with the Spanish Control Authority for the protection of personal data (www.agpd.es).